Jiang Huai Lun Tan
 
 
     首页      期刊介绍      学术委员会      投稿指南      编辑科研      期刊订阅      广告服务      联系我们     
江淮论坛
经济管理 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
中部地区财政支出对空间就业聚集的诱导效应研究*
马 荣1,2 殷李松2 聂 影3
(1.南京林业大学经济与管理学院,南京 210000;2.淮北师范大学经济学院,安徽淮北 235000;
3.金陵科技学院,南京 235000)

版权所有 © 2010江淮论坛杂志社
地址:安徽省合肥市徽州大道1009号 江淮论坛杂志社 邮编:230051
电话:(0551)63438336 63438337 63420766
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发
皖ICP备10200128