Jiang Huai Lun Tan
 
 
     首页      期刊介绍      学术委员会      投稿指南      编辑科研      期刊订阅      广告服务      联系我们     
江淮论坛
文化教育 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
资本、技术与权力的共谋*#br# ——论欧美自然类纪录片的奇观化呈现
陈术合 季水河
 
 
(湘潭大学文学与新闻学院,湖南湘潭 411105)

版权所有 © 2010江淮论坛杂志社
地址:安徽省合肥市徽州大道1009号 江淮论坛杂志社 邮编:230051
电话:(0551)63438336 63438337 63420766
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发
皖ICP备10200128